Välj byggblogg utifrån intresse

Välj byggblogg utifrån intresse

Att läsa byggbloggar kan ge inspiration, tips, konkreta råd eller bara vara underhållande. Vad söker du? Välj byggblogg utifrån intresse.

Bygginspiration

En byggblogg som främst har fokus på bygginspiration har generellt mycket bilder och kreativa lösningar. Det kan även vara så kallade hemma-hos-reportage som visar upp ett intressant hem och vilka renoveringar som skett där. Här ligger inte fokus på hur detta byggts upp eller vilka material som använts. Istället på vilken funktion som varje byggnation har och vad som låg bakom att just denna lösning valdes.

  1. Vi önskar få in mer sol i hemmet och ha en fin uteplats
  2. Vi byggde en uteplats och bytte fönster mot söder
  3. Med bilder och reportage visas detta upp i bloggen.

Byggråd

En byggblogg kan även vara uppbyggd med mängder av ”byggråd”. Med andra ord konkreta instruktioner kring olika byggnationer.

  • Så håller du din altan fri från alger
  • Dessa regler gäller för attefallshus
  • Montera byggnadsställningen korrekt
  • Vad innebär ROT?

Dessa bloggar fyller sin funktion – efter att inspiration har hämtats och en tanke har skapats kring vad som ska byggas. Framförallt vänder sig en sådan byggblogg till personer som vill arbeta på egen hand och tycker om att snickra, måla osv.

”Projektet” i form av byggblogg

Om en privatperson driver en byggblogg är det mycket ofta i projektform. Först beskrivs en tanke, ett problem eller en idé. Kanske får följarna av bloggen följa med i diskussion kring olika lösningar och finansieringsalternativ.

Via bilder och text presenteras därefter de olika stegen inom byggprojektet. Allt med en personlig prägel och touch.

En byggblogg med denna inriktning bjuder sällan på specifika tips eller ritningar. Istället är det roligt att följa med på resan till den nya byggnationen. En del som följer dessa bloggar gör det enbart för att de tycker personerna bakom bloggen är intressanta att följa och duktiga på att skriva om sitt projekt – inte för att det just är en byggblogg. Detta alltså till skillnad mot övriga bloggformat (se ovan) där ett visst intresse för byggnation behöver finnas.

Blogg eller artiklar?

Gränsen är inte alltid självklar mellan vad som är blogg och vad som är tidning med artiklar. Exempelvis har kvällstidningarna kategorier av artiklar som är riktade mot inredning och byggnation. De har därmed samma innehåll som en klassisk byggblogg med byggråd – men utan att klassas som blogg.