Vad är skillnaden på Trädgårdsdesign och Trädgårdsstyling?

Om trädgården önskas göras finare kan en trädgårdsarkitekt anlitas. Två av de tjänster som dessa yrkespersoner brukar erbjuda är trädgårdsdesign och trädgårdsstyling. Här förklaras vad som skiljer de två begreppen.

Trädgårdsdesign – Komplett och Konstant

Trädgårdsdesign kan innebära en total ”make-over” av trädgården. Men det kan även innebära mindre förändringar av vissa delar. Oavsett så är målet att resultatet ska vara konstant över en längre tid.

Första steget är en diskussion mellan kunden och trädgårdsarkitekten där de tillsammans kommer fram till vad som ska göras om i trädgården och vad målet är. Trädgårdsdesign handlar alltså generellt om design/ombyggnad av trädgården på ett som skapar en helt annan känsla och funktion. I vissa fall vet inte ens kunden vad de är ute efter när de kontaktar ett företag för att få hjälp med trädgårdsdesign. De vet att de vill göra om trädgården utifrån funktion och estetik men utan att vara klar med som egentligen söks.

Ibland kan lösningen vara att kunden får se olika digitala skisser som därmed visar ungefär hur det skulle bli när arbetet är slutfört. Skissen justeras sedan fram till kunden är nöjd och arbetet påbörjas.

Trädgårdsdesign kan även behöva genomföras i flera olika steg. Allt kan inte planteras samtidigt och ibland behöver större förändringar kunna ske via grävarbeten. Det kan läggas upp över ett par veckor men allt beror på omfattningen av arbetet som ska utföras.

Trädgårdsstyling – Delvis och tillfälligt

Trädgårdsstyling kan jämföras med hårstyling – det utförs till ett specifikt tillfälle och varar därmed bara under en viss period. Det handlar om att förbättra och göra snyggt inför exempelvis studenten eller balen – eller varför inte sommarbröllopet?

  • Skiss i början
    Trädgårdsarkitekten gör en enklare skiss som kunden får ta ha åsikter om innan arbetet påbörjas. Vad som ingår i tjänsten kan därmed variera kraftigt beroende på vad som är målet med processen.
  • Uthyrning av krukor, trädgårdsmöbler m.m
    Utöver att klippa, rensa och göra snyggt bland befintliga växter kan möbler, krukor och andra produkter ställas ut i trädgården för att rätt känsla ska skapas. Har inte kunden detta själv går det ofta att hyra via den arkitekt som tagit på sig uppdraget.

Ofta har arkitekten samarbete med företag som levererar växter, möbler och annat material. De kan därmed ordna med allt – även om de inte själva är återförsäljare.